Jesteśmy otwarci. Na spotkanie każdego rodzaju.
Zaplanuj spotkania online z doradcą.
Połącz się z doradcą on-line
Klikając przycisk "Połącz się..." akceptujesz regulamin który jest dostęny pod tym adresem.
Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Krotoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi (dalej jako: ADO). Dane osobowe podane powyżej, przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu zwrotnego przez doradcę handlowego ADO. Szczegółowe zasady przetwarzania i przysługujące w związku z nim prawa. >>> rozwiń
Dane firmy ADO: Krotoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000304253, NIP: 728-268-76-25, REGON: 100508400, BDO: 000046696. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest: pisemnie – na adres siedziby ADO z dopiskiem „IOD”, telefonicznie na numer: 785-012-459, za pośrednictwem e-mail: dane.osobowe@krotoski.com. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego i przedstawienia oferty w zakresie towarów i/lub usług ADO, w oparciu o prawnie uzasadniony interes ADO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas obsługi zgłoszenia oraz dalej w zależności od wyniku kontaktu: (1) do chwili przedawnienia roszczeń oraz obowiązków prawnych ADO związanych z zwartą umową sprzedaży towaru lub usługi (jeżeli zostanie zawarta), (2) przez okres do 6 miesięcy od chwili rezygnacji z zawarcia umowy (gdy złożą Państwo oświadczenie o rezygnacji z usług ADO). ADO może udostępnić dane osobowe: upoważnionym pracownikom ADO, podwykonawcom z zakresu dostarczenia usług lub serwisowania systemów teleinformatycznych wspierających proces obsługi zgłoszenia, dostawcom usług hostingu poczty elektronicznej, importerowi (Volkswagen Group Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu) oraz producentowi towarów objętych oferta lub zamówieniem (Volkswagen AG, Dr.Ing. h. c. F. Porsche AG). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jesteśmy dostępni w godz. 8:00-18:00 (pon – pt) oraz 9:00-15:00 (sb)